ارسال توسط : مدیریت


 

گواهی مبداء      

گواهی مبدأ سندی است که کشور تولید کننده ( سازنده ) کالای مورد نظر را مشخص می نماید. این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر کننده کالا ( کشور فروشنده ) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) توصیه شده صادر می گردد.کشور سازنده و مبدأ کالا را قبلاً کشور تولید کننده نهائی کالا بشمار می آودند و لیکن با رونق ضوابط سازمان جهانی تجارت ( WTO) و طبق قواعد تعیین مبدأ کالا در حال حاضر تعیین مبدأ کالا بر پایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می پذیرد.

از نقطه نظر کاربرد این سند باید متذکرشد که در بازرگانی بین المللی ، بعضی دولت ها در روابط فی‌مابین برای کالاهای تولید شده در کشورهایشان ( طرف ها خود ضابطه مربوط به تشخیص کالاهای تولید شده در یک کشور را تعیین می کنند) مزایایی به صورت تخفیف دراخذ حقوق ورودی یا کلاً معافیت از آن، برای یکدیگر قائل می شوند. به منظور اینکه وارد کننده کالا ازاین مزایا سوء استفاده ننماید و کالای کشور دیگری را به نام کشور برخوردار از این مزایا وارد نکند، ارائه گواهی مبدأ ، کالای وارداتی می تواند از نرخ های تعرفه ترجیهی یا معافیت برخوردار گردد یا خیر

درقرارداد های پایاپای نیز می توان از آن گواهی استفاده کرد و بر پایه آن مبدأ کالاهای مبادله شده میان کشورهای طرف قراردادها را مشخص ساخت.

سازمان جهانی گمرک، گواهی یا گواهینامه مبدأ را به شرح ذیل تعریف می کند:

« عبارت است از سند خاص شناسایی کالاها که در آن مقام یا ارگان صالحی که به او اختیارصدور گواهی مبدأ داده شده است، صریحاً گواهی می کند کالاهایی که گواهینامه مربوط به آن ها می شود، درکشور معینی به وجود آمده است. این گواهی ممکن است همچنین حاوی یک اظهارنامه از طرف سازنده، تولید کننده، تهیه کننده، صادرکننده یا سایر اشخاص صلاحیتدار باشد»

گواهی مبدأ در ایران توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد و دارای مشخصات زیر می باشد:

 • عنوان گواهی مبدأ
 • نام کشور سازنده کالا
 • نام کشور و اتاقی که گواهی مبدأ را صادر کرده است
 • فرستنده یا فروشنده کالا
 • وسیله حمل و نقل
 • تعداد اقلام کالا
 • علائم و تعداد بسته ها
 • شماره و نوع بسته بندی
 • شماره و تاریخ فاکتور
 • گواهینامه توسط مقام صادر کننده گواهی کننده
 • محل و تاریخ و مهر و امضاء مقام مسئول گواهی کننده

نمونه فرم گواهی مبدأ

گواهي مبدأ

گواهي مبدأ

مطالب مرتبط

تصوير پروانه صادرات

نمونه فرم اظهارنامه گمرکی:: موضوعات مرتبط: آشنایی با فرم‌های گمركی
تاريخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۰ |
 
   
تو نيکي مي‌کن و در دجله انداز، که ايزد در بيابانت دهد باز