ارسال توسط : مدیریت

تعریف فعالیت

آزمون حمل و نقل جهت اعطاء مجوز تاسیس شركت حمل و نقل بین‌المللی ,برگزار می‌گردد.
تعاریف اصطلاحات بكار برده شده به‌شرح زیر است:
1-حمل و نقل بین‌المللی كالا: حمل و نقل بین‌المللی كالا عبارت است از جابجائی و حمل كالا از نقطه‌ای در داخل یك كشور به نقطه‌ای در داخل كشور دیگر، با رعایت قوانین و مقررات حاكم بر آن.

2-شركت حمل و نقل بین‌المللی كالا: شركت حمل و نقل بین المللی عبارتست از یك شخصیت حقوقی كه به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین‌المللی كالا شامل فورواردری، كریری و یا تواماً تشكیل خواهد شد.

3-فعالیت فورواردری: فعالیت فورواردری عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب حمل كالا به یكی از شیوه‌های مختلف زمینی، هوائی، دریائی و یا تركیبی از آنها و همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده .

4-فعالیت كریری بین‌المللی: فعالیت كریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجائی كالا از كشوری به كشور دیگر به یكی از شیوه‌های حمل و طبق قرارداد حمل.

5-مشتری: عبارت است ازشخص حقیقی و یا حقوقی كه با شركت ,جهت جابجائی كالا ,قرارداد منعقد می‌نماید.

6-بارنامه: سندی است قابل انتقال ومبین مالكیت كالا كه حمل كننده یا نماینده وی پس از وصول كالا صادر می‌نماید و حاكی از حمل كالای معین از یك نقطه ( مبدا حمل ) به نقطه دیگر ( مقصد حمل )، با وسیله حمل مورد توافق طرفین ( كشتی – كامیون – راه‌آهن – هواپیما و یا تركیبی از آنها ) در مقابل كرایه حمل معین می‌باشد.

7-ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی كالا عبارت است از سلسله مراحلی كه طی آن كالائی از مبادی خارجی به‌مقصد كشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یك نقطه مرزی كشور وارد ومالاً از همان نقطه یا از نقاط مرزی كشور خارج می‌گردد .

8-فورواردر: شخص حقوقی ( شركت ) است كه قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می‌نماید. شركت‌هایی كه طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می‌گیرند، فورواردر محسوب می‌شود.

9-كریر (حمل كننده ): شخص حقوقی ( شركت ) است كه با انعقاد قرارداد حمل باشركت فورواردر یا صاحب كالا و یا قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می‌گردد.

 

خلاصه مراحل

انجام هرگونه عملیات حمل و نقل بین‌المللی كالا به‌وسیله بخش دولتی، تعاونی وخصوصی مستلزم اخذ مجوز تاسیس شركت و پروانه فعالیت مطابق مفاد آئین‌نامه مربوطه از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور است. شركت‌ها مكلفند كلیه دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان در زمینه حمل و نقل بین‌المللی را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان قرار دهند.
اخذ مجوز تاسیس شركت حمل و نقل بین‌المللی منوط به دارا بودن شرایطی خاص و نهایتاً قبولی در آزمون تخصصی می‌باشد.
پس از معرفی افراد واجد شرایط، توسط استان‌ها، به دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل، كلیه مقدمات مربوط به آزمون تخصصی توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌شود وظیفه دفتر آموزش در سه بخش كلی خلاصه می‌گردد 1- برگزاری آزمون 2- تصحیح اوراق 3- اعلام نتیجه كه به تفصیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

 

قدم

متقاضی

سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

1

 

 

 

اعلام آخرین مهلت دریافت مدارك

2

مراجعه متقاضی جهت تكمیل فرم تقاضا ( در استان )

 

 

 

3

 

بررسی تقاضای واصله و بررسی صلاحیت متقاضی

 

 

4

 

معرفی افراد واجد شرایط به دفتر ترانزیت و امور بین الملل

 

 

5

 

 

دریافت اسامی واجد شرایط از استان‌ها و معرفی آنها به دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

 

6

 

 

 

اعلام تاریخ توزیع كارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون

7

 

 

 

انجام كلیه امور مربوط به صدور و توزیع كارت ورود به جلسه

8

 

 

 

انجام كلیه هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون و تهیه و تنظیم سوالات

9

 

 

 

توزیع كارت ورود به جلسه آزمون

10

 

 

 

برگزاری آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی

11

 

 

 

جمع‌آوری و تصحیح اوراق

12

 

 

 

صدور كارنامه و اعلام نتیجه به استان‌ها

 

قدم1 : اعلام آخرین مهلت دریافت مدارك

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
دفتر برنامه‌ریری و آموزش رسماً تاریخ آخرین مهلت دریافت مدارك و ثبت نام از متقاضیان را ( طی نامه‌ای ) به استا‌ن‌ها اعلام می‌كند.

 

قدم2 : مراجعه متقاضی جهت تكمیل فرم تقاضا ( در استان )

عامل : متقاضی

شرح :
متقاضی جهت شركت در آزمون حمل و نقل بین المللی، اقدام به تكمیل فرم تقاضا و تحویل مدارك می‌نماید. تقاضای تاسیس شركت، طبق ماده 11 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا، می‌بایست مستقیماً به واحد ذیربط سازمان ( استان ) ارسال و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سایر عوامل منجمله كفایت یا عدم كفایت تعداد شركت‌های موجود به تقاضای واصله رسیدگی و از طریق آزمون تخصصی از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شركت‌های جدید اقدام نماید.

 

نكات :
نكته 1: اشخاصی می‌توانند در آزمون تخصصی نمایند كه دارای شرایط ذیل باشند:
الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
ب) متدین به یكی ازادیان رسمی كشور
ج) عدم سوء پیشینه موثر كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
د) عدم اعتیاد به مواد مخدر
ه) انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از آن
و) داشتن حداقل 25 سال سن
ز) داشتن حداقل دیپلم كامل متوسطه
ح) داشتن سابقه كار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی به‌شرح ذیل:
دیپلم 8 سال – فوق دیپلم 6 سال _ لیسانس 4 سال - فوق لیسانس 3 سال – دكترا 2 سال

نكته 2: در مورد افرادی كه دارای مدرك دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می‌باشند، دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرك تحصیلی وی كسر می‌شود.

 

قدم3 : بررسی تقاضای واصله و بررسی صلاحیت متقاضی

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :
بررسی تقاضا و شرط احراز صلاحیت افراد متقاضی، جهت شركت در دوره توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تعیین می‌گردد. یكی از مهمترین پارامترهای صلاحیت متقاضی، سابقه كار مفید در امر حمل و نقل می‌باشد، كه از طریق یكی از شیوه‌های ذیل احراز می‌گردد:
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی كه متقاضی دارای سوابق مفید اجرایی در حمل و نقل بین المللی بوده است، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی یا بازنشستگی یا مستعفی شدن.
ب) روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت در هئیت مدیره شركت یاشركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا و یا اشتغال به سمت مدیریت عامل.
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینكه متقاضی در شركت یا شركت‌های حمل و نقل به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی كالا، حق بیمه پرداخت نموده است.
نكته 1: متقاضیان مشمول بند (ج) می‌بایست اشتغال عملی آنها در زمینه كار مفید اجرائی حمل و نقل بین المللی مورد تائید انجمن صنفی شركت‌های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.

 

قدم4 : معرفی افراد واجد شرایط به دفتر ترانزیت و امور بین الملل

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :
در این مرحله، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، كلیه افراد واجد شرایط را به دفتر ترانزیت و امور بین الملل معرفی می‌نماید.

 

قدم5 : دریافت اسامی واجد شرایط از استان‌ها و معرفی آنها به دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

عامل : دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل

شرح :
دفتر ترانزیت و امور بین الملل ضمن وصول اسامی افراد واجد شرایط از استان‌ها، نام و مشخصات آنان را به دفتر برنامه‌ریری و آموزش ارسال می‌دارد.

 

قدم6 : اعلام تاریخ توزیع كارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
دفتر برنامه‌ریزی و آموزش رسماً تاریخ توزیع كارت ورود به جلسات و نیز تاریخ برگزاری آزمون را اعلام می‌دارد.

 

قدم7 : انجام كلیه امور مربوط به صدور و توزیع كارت ورود به جلسه

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
دفتر برنامه‌ریزی و آموزش كلیه امور مربوط به صدور كارت ورود به جلسه را انجام می‌دهد

 

قدم8 : انجام كلیه هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون و تهیه و تنظیم سوالات

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
انجام هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون، با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان و شرایط محل آزمون، از وظایف دفتر برنامه ریزی و آموزش است . در این بین امور مربوط به تهیه و تنظیم و تكثیر سوالات، نیز توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌گردد .

شرح :
انجام هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون، با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان و شرایط محل آزمون، از وظایف دفتر برنامه ریزی و آموزش است . در این بین امور مربوط به تهیه و تنظیم و تكثیر سوالات، نیز توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌گردد .

 

قدم9 : توزیع كارت ورود به جلسه آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
طبق اعلام قبلی ( قدم 6 )، كارت ورود به جلسات آزمون در تاریخی معین و در محلی كه قبلاً اعلام شده بود، توزیع می‌گردد.
متقاضیان می‌توانند با ارائه كارت شناسایی، نسبت به دریافت كارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. به همراه كارت، برگه ای جهت راهنمائی ( حاوی آدرس و كروكی محل برگزاری آزمون - تعداد سوالات - زمان تخصیص یافته برای آزمون و غیره ) در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

 

قدم10 : برگزاری آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی، در همان زمان و مكان تعیین شده برگزار می‌گردد

 

قدم11 : جمع‌آوری و تصحیح اوراق

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
رابطین آموزش، پس از اتمام آزمون پاسخنامه را جمع‌آوری نموده و جهت نظرسنجی فرمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. نتایج نظرسنجی درگزارش دفتر برنامه‌ریری و آموزش منعكس می‌گردد.
اوراق جمع‌آوری شده نیز تصحیح می‌گردند و سپس كارنامه صادر می‌شود.

 

قدم12 : صدور كارنامه و اعلام نتیجه به استان‌ها

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :
پس از تصحیح اوراق، كارنامه‌ها صادر شده و نتایج آزمون به استان‌های مربوطه اعلام می‌گردد. افرادی كه در آن آزمون تخصصی قبول شوند، طبق ماده 14 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا، موظفند ظرف مدت حداكثر 3 ماه از اعلام نتایج قبولی در آزمون، نسبت به ارائه پیش‌نویس اساسنامه، شركت‌نامه، فهرست اسامی هیات موسس شركت در شرف تاسیس و همچنین سند رسمی مالكیت یا اجاره دفتركار به‌نام خود یا یكی از اعضای هیات موسس، را به ضمیمه سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان ارائه دهد، تا پس از بررسی و تطبیق مدارك اجازه ثبت شركت صادر گردد.

نكات :
نكته 1: ( ماده 15 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا ) هیات موسس موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسیس شركت اقدام و یك نسخه كامل مدارك ثبتی و آگهی تاسیس را كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد به سازمان ارائه نماید.

نكته 2: ( ماده 16 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا ) سازمان پس از رویت و ملاحظه اسناد و تجهیزات شركت، مجوز فعالیت موقت شش ماهه را صادر خواهد نمود.

مطالب مرتبط
منابع آزمون متقاضيان تاسيس شركت هاي حمل و نقل بين المللي کالا

مراحل صدور مجوز تاسيس و پروانه فعاليت شركت‌های حمل‌ونقل بين‌المللی كالا:: موضوعات مرتبط: آشنایی با صنعت حمل و نقل
تاريخ انتشار : یکشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۰ |
 
   
تو نيکي مي‌کن و در دجله انداز، که ايزد در بيابانت دهد باز