ارسال توسط : مدیریت

 

نمونه فرم اظهارنامه قلم اول کالا (صفحه اول)
اظهارنامه قلم اول روي صفحه

نمونه فرم اظهارنامه قلم اول کالا (پشت صفحه)
اظهارنامه قلم اول پشت صفخه

نمونه فرم اظهارنامه قلم دوم کالا (صفحه اول)
اظهارنامه قلم دوم روي صفحه

نمونه فرم اظهارنامه قلم دوم کالا (پشت صفحه)
اظهارنامه قلم دوم پشت صفخه:: موضوعات مرتبط: آشنایی با فرم‌های گمركی
تاريخ انتشار : جمعه ۱ بهمن۱۳۸۹ |
 
   
تو نيکي مي‌کن و در دجله انداز، که ايزد در بيابانت دهد باز